Videocatalogus

Back to video-catalogue

Atmosfeertesten in besloten ruimten

See video

Atmosfeertesten in besloten ruimten

Type of training

E-learning

Available languages

EN, NL, FR

Movie language

NL

De meeste ongevallen in besloten ruimten zijn het gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke atmosferen. Er bestaan nochtans gasmeters die de aanwezigheid van gevaarlijke gassen kunnen detecteren, maar vaak worden deze niet of verkeerd gebruikt.

Indien ze wel gebruikt worden, worden risico’s soms onderschat of niet opgemerkt. Wanneer je begrijpt hoe gassen zich kunnen vormen en opstapelen in besloten ruimten, risicoanalyses uitvoert en de testprocedures volgt, dan kan je de meeste ongevallen voorkomen.

Topics

  • Atmosfeermeting
  • Zuurstofniveau
  • Ontvlambaarheid
  • Toxiciteit
  • Problemen bij het testen
  • Testprocedures